Pokiaľ nechcete záväzne objednať chatu, toto pole nie je povinné.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Autocamping Podlesok s r.o., Hrabušice. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o ubytovanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Powered by jqueryform.com