Otvorenie splavu Hornádu. 

 
Otvorenie splavu
Dnes 10.5.2016 o 10.00 hod. dopoludnia sa konalo otvorenie splavu Hornádu v Hrabušiciach  na Mýte.
Otvorenie splavu organizovala ŠOP Správa národného parku v Spišskej Novej Vsi za prítomnosti mnohých vzácnych hostí,
štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia JUDr. Susku, generálneho riaditeľa ŠOP v Banskej Bystrici p.Boroša, Okresného prednostu Košice p. Lazára, predsedníčky Mikroregiónu Slovenský raj - Sever p. Skokanovej. Ďalšími hosťami boli odborní pracovníci ministerstva životného prostredia, starostovia okolitých obcí, primátor Levoče, viceprimátorka p.Grečková v Sp.N.Vsi, zástupcovia vodohospodárov atď.
 
 
Splav sa otvoril príhovormi hostí a pásku prestrihli P.Suska, p. Boroš a p. Skokanová. Následne sa  vodácky klub zo susednej Českej republiky spustili na prvý splav po Hornáde.
Bližšie informácie o splave sú zverejnené na web stránke ŠOP Správy národného parku v Spišskej Novej Vsi.
 
 
Free Joomla Lightbox Gallery

Destinácia

loga

Turistické trasy

gearth2
 

Video Slovenský raj

Facebook

 

PITNÉ pramene v Slovenskom raji:

prameň Podlesok
  - pri parkovisku
prameň Suchá Belá 
prameň Maisgripin
  - Glacská cesta
prameň Breznovica
  - Prielom Hornádu
prameň pri potoku Lesnica
  - Pod tiesninou
prameň Košiarný briežok
  - Grófska studňa
prameň  Pod Gačovskými skalami,
  - Dedinky
Sokolský prameň
  - Čingov 
WEB vyrobila spoločnosť KARRBON MEDIA s.r.o. 2016 - 2019