Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

Dokumenty na stiahnutie tu:

Žiadosť o vykonanie kontroly príjmov a výdavkov

Dokumenty na stiahnutie tu:

Dohoda o urovnaní

 
Dohoda o urovnaní uzavretá podľa ust. § 585 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov - Občiansky zákonník.
 

Ďalšie články...

  1. Zmluvu o dielo

Destinácia

loga

Turistické trasy

gearth2
 

Video Slovenský raj

Facebook

 

PITNÉ pramene v Slovenskom raji:

prameň Podlesok
  - pri parkovisku
prameň Suchá Belá 
prameň Maisgripin
  - Glacská cesta
prameň Breznovica
  - Prielom Hornádu
prameň pri potoku Lesnica
  - Pod tiesninou
prameň Košiarný briežok
  - Grófska studňa
prameň  Pod Gačovskými skalami,
  - Dedinky
Sokolský prameň
  - Čingov 
WEB vyrobila spoločnosť KARRBON MEDIA s.r.o. 2016 - 2018